You2Play

โรคกลัวฝน
Dr.Fuu
Auto Scroll

เนื้อเพลง  โรคกลัวฝน - Dr.Fuu

จะเย็นสบาย อาจมีใครชื่นชม ว่าฝนนั้นทำให้เย็นและชื่นใจ

อาจมีใครหลายคน ที่ฟ้าและฝนช่างเป็นใจ และทำให้ใครต่อใครได้ใกล้ชิดกัน

อาจจะเย็นสบาย และมีใครชื่นชม แต่ฉันไม่ชอบเวลาที่ฝนพรำ

มันช่างเหงาจับใจ เวลาที่ฟ้านั้นครึ้มดำ ก็เพราะไม่มีใครอยู่ข้างข้างกาย

เพราะฝนพรำมันทำให้ฉันนั้นเหน็บหนาว เข้าไปถึงข้างใน แล้วจะทำให้ใจฉันโรยรา

เพราะฝนพรำมันทำให้ฉันนั้นต้องเสียน้ำตา โปรดเถอะฟ้าสั่งฝนให้หายไป

ขอวอนเถอะฟ้าช่วยสั่งให้ฝนหยุด หัวใจมันชำรุดไม่มีสักคนเคียงข้างกาย

ฟ้าช่วยสั่งให้ฝนนั้นสลาย คืนนี้เหงาจะตาย ไม่มีใครเลยสักคนให้กอด

อาจจะเย็นสบาย และมีใครชื่นชม แต่ฉันไม่ชอบเวลาที่ฝนพรำ

มันช่างเหงาจับใจ เวลาที่ฟ้านั้นครึ้มดำ ก็เพราะไม่มีใครอยู่ข้างข้างกาย

เพราะฝนพรำมันทำให้ฉันนั้นเหน็บหนาว เข้าไปถึงข้างใน แล้วจะทำให้ใจฉันโรยรา

เพราะฝนพรำมันทำให้ฉันนั้นต้องเสียน้ำตา โปรดเถอะฟ้าสั่งฝนให้หายไป

ขอวอนเถอะฟ้าช่วยสั่งให้ฝนหยุด หัวใจมันชำรุดไม่มีสักคนเคียงข้างกาย

ฟ้าช่วยสั่งให้ฝนนั้นสลาย คืนนี้เหงาจะตาย ไม่มีใครเลยสักคน

เพราะฝนพรำมันทำให้ฉันนั้นเหน็บหนาว เข้าไปถึงข้างใน แล้วจะทำให้ใจฉันโรยรา

เพราะฝนพรำมันทำให้ฉันนั้นต้องเสียน้ำตา โปรดเถอะฟ้าสั่งฝนให้หายไป

ขอวอนเถอะฟ้าช่วยสั่งให้ฝนหยุด หัวใจมันชำรุดไม่มีสักคนเคียงข้างกาย

ฟ้าช่วยสั่งให้ฝนนั้นสลาย คืนนี้เหงาจะตาย ไม่มีใครเลยสักคน… 

ไม่มีใครเลยสักคน… ไม่มีใครเลยสักคน……

ขอวอนเถอะฟ้าช่วยสั่งให้ฝนหยุด หัวใจมันชำรุดไม่มีสักคนเคียงข้างกาย

ฟ้าช่วยสั่งให้ฝนนั้นสลาย คืนนี้เหงาจะตาย ไม่มีใครเลยสักคนให้กอด

© 2023 YOU2PLAY - You2play.com by Meeting Creative Co.,Ltd. All Rights Reserved.