You2Play

1 ใน 10,000 เหตุผล
STAMP x FONGBEER Feat. SIRPOPPA
Auto Scroll
เนื้อเพลง 1 ใน 10,000 เหตุผล

Lyrics :  ฟองเบียร์

RAP : SIRPOPPA

Melody : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

Arrange : ปกป้อง จิตดี


ใครจะอยากเจ็บปวดอยู่อย่างนี้ประจำ มันไม่ขำที่หน้าของฉันมันต้องมีน้ำตา

มันเบื่อหน่ายที่ต้องตอบคำถามที่เธอถามมา ว่าทำไมยังไม่ลืมเธอ 


ฉันก็อยากให้หัวใจฉันจบ และอยากคบคนที่ทำให้ยิ้มได้

แต่สิ่งที่เธอทำให้ฉันมันมากมาย มากมายเกินกว่าจะรักใครคนไหน
 

ส่วนหนึ่งในหมื่นเหตุผล ที่คนอย่างฉันนั้นไม่อาจรักใครใหม่ ก็เธอมาทำให้ฉันได้-

เข้าใจ ว่ารักคืออะไร และฉันยิ้มได้แค่ไหน ในวันที่ใจฉันมีความสุข 

และนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผล    ที่ฉันคิดได้ ก็คนอย่างฉันนั้นไม่ยอม-

ให้ใคร แต่กลับยอมให้เธอทั้งใจ จนบัดนี้    ก็ยังยอมรอให้เธอคืนกลับมา


โลกมันเงียบอีกครั้งความคิดถึงดังขึ้นอีกหน นึกถึงหนึ่งคำนั้นที่มันมีทั้งหวานและขม 

ร้อยแปดพันเก้าผ่านร้อนหนาวฝน จนกลายเป็นอีกหมื่นแสนล้านล้านของเหตุผล

ที่ไม่สามารถจะแทรกแซงใครเข้ามาแทนที่ ภาพความทรงจำยังแน่ชัดแค่เธอในเมมโมรี่

อยากรู้จะว่าลืมเธอยากแค่ไหน อยู่ที่ว่าเธอมีเวลาฟังมันมากพอไหม


ฉันก็อยากให้หัวใจฉันจบ และอยากคบคนที่ทำให้ยิ้มได้

แต่สิ่งที่เธอทำให้ฉันมันมากมาย มากมายเกินกว่าจะรักใครคนไหน
 

ส่วนหนึ่งในหมื่นเหตุผล ที่คนอย่างฉันนั้นไม่อาจรักใครใหม่ ก็เธอมาทำให้ฉันได้-

เข้าใจ ว่ารักคืออะไร และฉันยิ้มได้แค่ไหน ในวันที่ใจฉันมีความสุข 

และนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผล    ที่ฉันคิดได้ ก็คนอย่างฉันนั้นไม่ยอม-

ให้ใคร แต่กลับยอมให้เธอทั้งใจ จนบัดนี้    ก็ยังยอมรอให้เธอคืนกลับมา


ส่วนหนึ่งในหมื่นเหตุผล ที่คนอย่างฉันนั้นไม่อาจรักใครใหม่ ก็เธอมาทำให้ฉันได้-

เข้าใจ ว่ารักคืออะไร และฉันยิ้มได้แค่ไหน ในวันที่ใจฉันมีความสุข 

และนี่คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผล    ที่ฉันคิดได้ ก็คนอย่างฉันนั้นไม่ยอม-

ให้ใคร แต่กลับยอมให้เธอทั้งใจ จนบัดนี้    ก็ยังยอมรอให้เธอคืนกลับมา
© 2023 YOU2PLAY - You2play.com by Meeting Creative Co.,Ltd. All Rights Reserved.